Keuren 

Veiligheid is van het grootste belang als u werkt met heftrucks en ander mobiel intern transport. Als eigenaar van het materiaal bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden en jaarlijks laten keuren van uw heftruck(s). De keuring is een verplichting vanuit de Arbowet die stelt dat: 

‘De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan periodieke keuringen en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven, door deskundige personen in de zin van de nationale wetgevingen en/of praktijken’. 

In normaal Nederlands: u moet uw heffend materieel goed onderhouden en tenminste jaarlijks laten keuren door een gediplomeerd persoon. De keurmeesters van MPM Heftruckservice  hebben allemaal een diploma Keurmeester Mobiel Intern Transport op zak en daarmee zijn zij wettelijk bevoegd om uw heftrucks te keuren en daarover een deugdelijk keuringsrapport op te stellen volgens VeBIT-eisen. Wij keuren zowel op locatie en bij ons in de werkplaats. Neem voor meer informatie of voor het maken van een keuringsafspraak contact met ons op.